Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

0296 313e 500

mightyhealthyquest:

IT’S ALWAYS TEA TIME!

 Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaserowa serowa
9300 f064 500
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaserowa serowa
Bardzo często wydaje nam się, że coś nam w życiu przepadło. Że szansa była tylko jedna i właśnie ją przegapiliśmy. I zamiast zastanowić się, jak sobie ułożyć to życie na nowo, to wygodniej nam rozsiąść się na kanapie i wyć. A tymczasem to wcale nieprawda, że szansa jest jedna, a później już wszystko przepada.
— hush
Reposted fromkyte kyte viaeternaljourney eternaljourney
5535 4eb3 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaeternaljourney eternaljourney
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viaeternaljourney eternaljourney
6071 d7ba 500
8388 2b37
Reposted frombanita banita viaeternaljourney eternaljourney
7030 acf6
Reposted fromadamkrk adamkrk viastonerr stonerr

June 29 2015

Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viayochimu yochimu
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
Ludzie, sami siebie ograniczają.. tym ,że przestają w siebie wierzyć, przez to stoimy w miejscu, zgadza się ?
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viakatalama katalama
9608 5b63
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaevlyn evlyn
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viakatalama katalama
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaaloneagain aloneagain
Granice są w nas.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamyzone myzone
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viamyzone myzone
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viamyzone myzone
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl