Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2015

5535 4eb3 500
Reposted fromunr-eal unr-eal viaeternaljourney eternaljourney
Jeśli o nic nie prosisz, niczego nie dostaniesz. Więc proś. Czasem usłyszysz "tak", czasem "nie". Ale jeśli nawet nie zapytasz, odpowiedź zawsze brzmi "nie". Sam jej sobie udzieliłeś. 
— Regina Brett "Bóg nigdy nie mruga"
Reposted fromnajmilej najmilej viaeternaljourney eternaljourney
6071 d7ba 500
8388 2b37
Reposted frombanita banita viaeternaljourney eternaljourney
7030 acf6
Reposted fromadamkrk adamkrk viastonerr stonerr

June 29 2015

Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viayochimu yochimu
5870 7a0a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamyzone myzone
Ludzie, sami siebie ograniczają.. tym ,że przestają w siebie wierzyć, przez to stoimy w miejscu, zgadza się ?
— usłyszane
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
5057 286b 500
Reposted fromcarol91 carol91 viakatalama katalama
9608 5b63
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakatalama katalama
9613 44c2 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaevlyn evlyn
Jest coś gwałtownego w sercu kobiety. 
Spróbuj tylko obrazić jej dzieci, jej mężczyznę, jej najlepszą przyjaciółkę i poczujesz tego smak.
— Stasi Eldredge "Urzekająca"
Reposted fromhormeza hormeza viakatalama katalama
1836 9482
Reposted fromonlytoreturn onlytoreturn viaaloneagain aloneagain
Granice są w nas.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viamyzone myzone
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viamyzone myzone
2118 9a06
Reposted fromdziewcze dziewcze viamyzone myzone
Machnij ręką na siebie. Zacznij działać teraz, gdy jesteś neurotyczny, niedoskonały, wiecznie zwlekający, leniwy, niezdrowy czy jakiejkolwiek innej niecelnej etykiety w odniesieniu do siebie używasz. Idź naprzód i bądź najlepszą niedoskonałą osoba, jaką możesz być i zabierz się za rzeczy, jakich chcesz dokonać, zanim umrzesz.
— Shōma Morita, machnęłam już dawno.
Reposted fromciarka ciarka viastonerr stonerr
3208 f811
Reposted frommywonderland mywonderland viastonerr stonerr
Być może w ustach osoby w moim wieku zabrzmi to trochę głupio, ale chcę, żeby wszystko było jasne: należę do ludzi, którzy lubią być sami. Podkreślę to raz jeszcze: jestem osobą, która nie cierpi z powodu samotności. Godzina lub dwie codziennego samotnego biegania, podczas których z nikim nie rozmawiam, oraz kolejne cztery czy pięć godzin samotnego siedzenia za biurkiem nie są dla mnie ani trudne, ani nużące. Mam taką skłonność od najwcześniejszych lat, kiedy - mając wybór - znacznie bardziej wolałem czytać książki albo słuchać w skupieniu muzyki, niż spotykać się z innymi. Zawsze mam mnóstwo pomysłów na to, co mogę robić sam.
— Haruki Murakami "O czym mówię, kiedy mówię o bieganiu"
Reposted fromxalchemic xalchemic viapuzzle puzzle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl